1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn chương trình có sẵn thông tin chương, khoản, tiểu mục theo từng loại hình đơn vị để không mất thời gian tick chọn sử dụng

Kế toán muốn chương trình có sẵn thông tin chương, khoản, tiểu mục theo từng loại hình đơn vị để không mất thời gian tick chọn sử dụng

1. Mục đích

GIúp kế toán chương trình có sẵn thông tin chương, khoản, tiểu mục theo từng loại hình đơn vị để không mất thời gian tick chọn sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, chương trình đã mặc định mang đi sẵn các chương, khoản, tiểu mục cho đơn vị khối xã, các đơn vị còn lại chưa được mặc định sẵn nên mất công lựa chọn.

– Kể từ phiên bản R13, tùy thuộc vào thông tin đơn vị khai báo, phần mềm mặc định thông tin Chương, Loại Khoản cho phù hợp, riêng với tiểu mục mặc định sẵn các tiểu mục liên quan đến phụ cấp.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan