1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn đánh STT các cột trên bảng lương tùy chỉnh 09

Kế toán muốn đánh STT các cột trên bảng lương tùy chỉnh 09

1. Mục đích

Giúp kế toán đánh STT các cột trên bảng lương tùy chỉnh 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm không đánh được STT các cột trên bảng lương tùy chỉnh .

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị ký hiệu cột. Khi tích chọn, phần mềm sẽ tự động đánh số các cột trên bảng lương từ 1 đến n.

Cụ thể như sau:

1. Khi tùy chỉnh bảng lương, tích chọn Hiển thị ký hiệu cột. Khi đó tại phần Tùy chỉnh cột hiển thị thêm cột Ký hiệu cột mặc định từ 1 đến n, anh/chị có thể sửa lại (nếu muốn).

Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan