1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn đáp ứng hoàn thiện luồng phê duyệt lương hàng tháng/quý/năm

Kế toán muốn đáp ứng hoàn thiện luồng phê duyệt lương hàng tháng/quý/năm

1. Mục đích

Giúp kế toán dáp ứng hoàn thiện luồng phê duyệt lương hàng tháng/quý/năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chưa gửi chuyển tiếp được từ đơn vị chủ quản/nội vụ lên đơn vị PTC hoặc từ PTC lên STC.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm cho phép đơn vị gửi bảng lương/dự toán lương/cải cách tiền lương linh động cho đơn vị chủ quản/nội vụ/tài chính trong cùng địa bàn:

  • Trường hợp tổng hợp quỹ lương hàng tháng/dự toán lương không có sự tham gia của cơ quan nội vụ: Trường -> PGD -> PTC
  • Trường hợp tổng hợp quỹ lương hàng tháng có sự tham gia của cơ quan nội vụ: Trường -> PGD -> PNV -> PTC -> STC
  • Trường hợp tổng hợp dự toán lương có sự tham gia của cơ quan nội vụ: Trường -> PGD ->  PTC -> PNV -> PTC -> STC

Cụ thể như sau:

1. Tại đơn vị Trường Trung học cơ sở MISA, đơn vị tiến hành gửi bảng lương cho Phòng Giáo dục và Đào tạo MISA phê duyệt.

2. Tại đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo MISA, gửi bảng lương cho Phòng Nội vụ MISA phê duyệt.

3. Tại đơn vị Phòng Nội vụ MISA, gửi bảng lương cho Phòng Tài chính MISA.

4. Tại đơn vị Phòng Tài chính MISA, gửi bảng lương đã tổng hợp cho đơn vị Sở tài chính MISA. Kết thúc luồng tổng hợp quỹ lương hàng tháng có sự tham gia của cơ quan nội vụ.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan