1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn ghi nhận nhanh danh sách người phụ thuộc vào chương trình để làm việc nhanh hơn

Kế toán muốn ghi nhận nhanh danh sách người phụ thuộc vào chương trình để làm việc nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận nhanh danh sách người phụ thuộc vào chương trình để làm việc nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, các đơn vị đang sử dụng phần mềm SalaGov để tính lương nhưng chưa khai báo thông tin NPT hoặc thông tin NPT có sự thay đổi. Để tính đúng số thuế TNCN được khấu trừ của CBNV, kế toán phải khai báo thông tin NPT cho từng CBNV. Việc này rất mất thời gian và dễ xảy ra sai sót, đặc biệt với những đơn vị có số lượng CBNV lớn, mỗi CBNV lại có nhiều người phụ thuộc.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung tiện ích nhập khẩu người phụ thuộc, cho phép nhập khẩu hàng loạt người phụ thuộc theo file mẫu nhập khẩu riêng.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách CBNV, nhấn tại biểu tượng dấu ba chấm, tại đây phần mềm đã bổ sung tính năng Nhập khẩu danh sách người phụ thuộc.

2. Nhấn vào chữ tại đây để tải file mẫu nhập khẩu về.

3. Sau khi nhập thông tin người phụ thuộc vào file mẫu nhập khẩu, anh/chị kéo thả file cần nhập hoặc chọn đường dẫn tới file. Nhấn Thực hiện.

  • Trường hợp nhập khẩu thành công: chương trình sẽ hiển thị thông báo. Nhấn Đồng ý để hoàn tất.

  • Trường hợp nhập khẩu không thành công; chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Anh/chị tải tệp kết quả lỗi, thực hiện sửa và nhập khẩu lại.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan