1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn gửi thông tin lương qua email cho từng CBNV để CBNV tự kiểm tra lương của mình

Kế toán muốn gửi thông tin lương qua email cho từng CBNV để CBNV tự kiểm tra lương của mình

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng gửi thông tin lương qua email cho từng CBNV để CBNV tự kiểm tra lương của mình.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, hàng tháng, sau khi tính lương, kế toán cần chuyển kết quả lương tháng đến từng cán bộ, nhân viên để họ có thể tự kiểm tra lương của mình. Hiện tại chương trình chưa đáp ứng nghiệp vụ này.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép kế toán sau khi tính lương xong có thể gửi email hàng loạt đến CBNV để CBNV kiểm tra lại phiếu lương của mình.

Cụ thể như sau

1. Tại màn hình Danh sách CBNV, phần mềm đã bổ sung phần thông tin Email để anh/chị nhập thông tin email của CBNV.

2. Tại giao diện danh sách bảng Tính lương hệ số, phụ cấp, phần mềm đã bổ sung chức năng Gửi email cho CBNV, cho phép kế toán sau khi tính lương xong có thể gửi email hàng loạt đến CBNV.

Phần mềm cũng bổ sung chức năng này tại giao diện bảng tính lương chi tiết.

3. Tại giao diện gửi email cho CBNV:

  • Nhập Thông tin Bảng lương
  • Nhập lại Thông tin email
  • Tại phần Thông tin bảng lương, phần mềm tự động lấy lên danh sách CBNV hưởng lương dựa trên bảng lương đã chọn. Tích chọn những CBNV cần gửi thông tin hưởng lương qua email.
  • Nhấn Tiếp tục

4. Tại đây, phần mềm hiển thị bản xem trước thông tin email mà CBNV sẽ nhận được. Nhấn Quay lại nếu có thông tin cần sửa. Nhấn Gửi email để phần mềm tự động gửi email thông tin lương đến các CBNV đã được chọn. Khi đó CBNV nhận được email có thể kiểm tra lại phiếu lương của mình.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan