1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn hạch toán đúng tài khoản kế toán cho CBNV hưởng lương từ nhiều nguồn kinh phí

Kế toán muốn hạch toán đúng tài khoản kế toán cho CBNV hưởng lương từ nhiều nguồn kinh phí

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán đúng tài khoản kế toán cho CBNV hưởng lương từ nhiều nguồn kinh phí.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, chương trình đang cho phép một CBNV hạch toán vào 1 tài khoản, chưa đáp ứng nghiệp vụ một CBNV hạch toán vào 2 tài khoản.

– Kể từ phiên bản R15, đối với đơn vị đặc thù ngành y tế: khi khai báo thông tin Hạch toán vào chi phí, thì bổ sung giá trị Chi thường xuyên (thay cho việc để trống như trước) để KH tránh bị hiểu nhầm là chỉ chọn 1 trong 2 giá trị Trực tiếp hoặc Gián tiếp.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị y tế, vào Danh sách CBNV, nhấn Thêm mới CBNV.

2. Tại giao diện thêm mới CBNV, khi khai báo thông tin Hạch toán vào chi phí, phần mềm hiển thị mặc định hạch toán chi phí là Chi thường xuyên.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan