1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn hạch toán riêng BHXH 17% và BHTNLĐ-BNN 0,5% khi đẩy số liệu từ SalaGov sang Mimosa/Bamboo để đáp ứng yêu cầu của đơn vị

Kế toán muốn hạch toán riêng BHXH 17% và BHTNLĐ-BNN 0,5% khi đẩy số liệu từ SalaGov sang Mimosa/Bamboo để đáp ứng yêu cầu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán riêng BHXH 17% và BHTNLĐ-BNN 0,5% khi đẩy số liệu từ SalaGov sang Mimosa/Bamboo để đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị tính lương trên phần mềm SalaGov và đẩy dữ liệu sang phần mềm Mimosa/Bamboo để sinh giấy rút dự toán. Thông thường, các đơn vị hạch toán BHTNLĐ-BNN 0.5% của cơ quan đóng gộp chung luôn vào TM 6301-BHXH (Cơ quan đóng) (Tổng là 17.5%). Hiện tại trên phần mềm đã tính riêng khoản BHTNLĐ-BNN nhưng khi đẩy số liệu sang Mimosa/Bamboo đang gộp chung vào TM BHXH – cơ quan đóng.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm bổ sung tùy chọn hạch toán bảo hiểm xã hội cơ quan đóng theo tỷ lệ chung 17.5% hay tỷ lệ riêng 17% & 0.5%.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện thiết lập tính lương, tab Tính lương, BH, KPCĐ, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Thiết lập hạch toán khoản BHTNLĐ-BNN, trong đó anh chị có thể chọn Tùy chọn hạch toán bảo hiểm xã hội cơ quan đóng theo tỷ lệ riêng 17% và 0,5%.

2. Khi lựa chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ mặc định tỷ lệ tương ứng trên giao diện khai báo CBNV và file nhập khẩu tải về tương ứng.

3. Đồng thời phần mềm sẽ đẩy số liệu hạch toán xuống Mimosa/Bamboo tuân thủ theo quy tắc đã chọn trên tùy chọn.

 

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan