1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn hiển thị chi tiết MLNS (chương, khoản, tiểu mục) của từng CBNV và từng khoản lương, phụ cấp trên bảng tính lương

Kế toán muốn hiển thị chi tiết MLNS (chương, khoản, tiểu mục) của từng CBNV và từng khoản lương, phụ cấp trên bảng tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị chi tiết MLNS (chương, khoản, tiểu mục) của từng CBNV và từng khoản lương, phụ cấp trên bảng tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm bổ sung các cột thống kê về mục lục ngân sách trên bảng lương tùy chỉnh.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi lựa chọn thiết lập bảng lương, tại phần Thân trang, anh/chị chọn biểu tượng con mắt để tùy chọn hiển thị MLNS trên bảng lương.

2. Cất mẫu bảng lương vừa tùy chỉnh.

3. In bảng lương vừa cất. Khi đó tại bản xem trước, các cột MLNS sẽ được hiện lên trên bảng lương. Các cột này sẽ lấy theo theo bảng ghi lương của CBNV tương ứng.

Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan