1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn hiển thị đúng tiêu đề cột khi in mẫu 09 để đáp ứng đúng yêu cầu của kho bạc

Kế toán muốn hiển thị đúng tiêu đề cột khi in mẫu 09 để đáp ứng đúng yêu cầu của kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị đúng tiêu đề cột khi in mẫu 09 để đáp ứng đúng yêu cầu của kho bạc

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, Hiện nay khi in mẫu 09 muốn hiển thị tiêu đề cột theo mẫu của KH kế toán phải vào sửa mẫu bảng lương từng tháng.Việc làm này rất mất thời gian

– Kể từ phiên bản R27, khi in bảng lương 09, bổ sung tùy chọn sinh động tiêu đề cột.

Cụ thể như sau

1. Khi in bảng lương 09 (mẫu tùy chính), tại giao diện tham số, phần mềm đã bổ sung Tùy chọn hiển thị tiêu đề cột động theo dữ liệu phát sinh.

2. Khi anh/chị tích chọn tùy chọn trên, hệ thống sẽ sinh tiêu đề theo quy tắc nghiệp vụ sau:

  • Tiêu đề cột 5: Lương và phụ cấp theo lương tháng <<tháng/năm>>
  • Tiêu đề cột 6: Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng tháng <<tháng/năm>>
  • Tiêu đề cột 9: Tiền phụ cấp và trợ cấp khác tiểu mục <<Mã tiểu mục>>
  • TIêu đề cột 10: Tiền khoán tiểu mục <<Mã tiểu mục>>

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan