1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn hiển thị hệ số lương đóng bảo hiểm trên bảng lương với những cán bộ hưởng lương theo số tiền

Kế toán muốn hiển thị hệ số lương đóng bảo hiểm trên bảng lương với những cán bộ hưởng lương theo số tiền

1. Mục đích

Giúp hiển thị hệ số lương đóng bảo hiểm trên bảng lương với những cán bộ hưởng lương theo số tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, đơn vị phải khai báo đóng bảo hiểm theo số tiền nhưng sửa mẫu không có trường thông tin hệ số để hiển thị lên báo cáo.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung cột Hệ số lương đóng bảo hiểm tại phần Sửa mẫu bảng lương.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, chọn phần Sửa thân trang. Tại đây phần mềm đã bổ sung cột Hệ số lương đóng bảo hiểm, anh/chị nhấn vào biểu tượng con mắt để tích chọn hiển thị.

2. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

3. Tại bảng lương tháng, nhấn In, chọn in mẫu vừa lưu. Trên bảng lương được in sẽ hiển thị cột Hệ số lương đóng bảo hiểm, cột này được tính như sau:

  • Với CBNV đóng BH theo lương hệ số: = HSL đóng bảo hiểm
  • Với CBNV đóng BH theo số tiền cố định: = Số tiền đóng bảo hiểm/1.490.000

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan