1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn hiển thị phần thuyết minh tăng giảm hiển thị thay đổi hệ số của từng cán bộ

Kế toán muốn hiển thị phần thuyết minh tăng giảm hiển thị thay đổi hệ số của từng cán bộ

1. Mục đích

Giúp hiển thị phần thuyết minh tăng giảm hiển thị thay đổi hệ số của từng cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, chương trình có mẫu thuyết minh Hiển thị bảng số liệu chi tiết theo cán bộ nhân viên, tuy nhiên nội dung thuyết minh từng người hiển thị cả số tiền chênh lệch => thừa thông tin

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh Hiển thị chênh lệch hệ số từng khoản lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký\tab Sửa phần thuyết minh, tại Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hiển thị chênh lệch hệ số từng khoản lương, phụ cấp.

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

5. Sau khi lập bảng lương, nhấn In. Chọn in mẫu vừa lưu.

6. Tại cuối bảng lương sẽ hiển thị chênh lệch hệ số từng khoản lương, phụ cấp của CBNV.

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan