1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán muốn hiển thị STK ngân hàng khi in bảng PC đặc biệt ngành để thanh toán trực tiếp với ngân hàng

Kế toán muốn hiển thị STK ngân hàng khi in bảng PC đặc biệt ngành để thanh toán trực tiếp với ngân hàng

1. Mục đích

Hiển thị STK ngân hàng khi in bảng PC đặc biệt ngành để kế toán thanh toán trực tiếp với ngân hàng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, các đơn vị khối trường học Tỉnh Tiền Giang, hàng tháng có các khoản phụ cấp đặc biệt ngành thanh toán trực tiếp bằng UNC từ ngân hàng thương mại nơi đơn vị mở tài khoản mà không cần qua mẫu 09 đi KBNN. Đây là các khoản đơn vị tự chủ. Khi thanh toán tại ngân hàng, bộ hồ sơ thanh toán gồm : Giấy rút và Mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các loại phụ cấp khác. Trong mẫu C10-HD cần hiển thị số tài khoản và tên ngân hàng của từng CBNV. Hiện trên phần mềm , mẫu C10-HD và C05-X chưa có cột hiển thị số tài khoản và tên ngân hàng của CBNV.

– Kể từ phiên bản R18, khi in các báo cáo trên bảng phụ cấp ĐBN, phần mềm bổ sung tham số tùy chọn có hiển thị thông tin tài khoản NH không để phục vụ cho việc chuyển khoản thanh toán.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành, khi in các báo cáo trên bảng phụ cấp, phần mềm bổ sung tham số tùy chọn hình thức thanh toán là Chuyển Khoản hay Tiền mặt.

2. Khi chọn 1 trong 2 hình thức này, phần mềm sẽ bổ sung thêm cột tương ứng.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan