1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn hiểu chi tiết các thuật ngữ trong công thức tính phụ cấp để tạo công thức tính đúng

Kế toán muốn hiểu chi tiết các thuật ngữ trong công thức tính phụ cấp để tạo công thức tính đúng

1. Mục đích

Giúp kế toán hiểu chi tiết các thuật ngữ trong công thức tính phụ cấp để tạo công thức tính đúng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, trong quá trình triển khai phân hệ lương, kế toán gặp khó khăn trong việc thiết lập các công thức tính phụ cấp do chưa hiểu sâu về bản chất và các thuật ngữ trong bảng tạo phụ cấp do phần mềm chưa có hướng dẫn cụ thể.

– Kể từ phiên bản R13, trên phần thiết lập công thức, phần mềm bổ sung thêm cột Diễn giải để giải thích từng khoản lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, tại mỗi khoản phụ cấp, tại form tham số, trên phần thiết lập công thức, chương trình bổ sung cột Diễn giải để giải thích từng khoản lương, phụ cấp.

2. Tương tự , khi thêm mới khoản phụ cấp, tại form tham số cũng hiển thị cột Diễn giải.

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan