1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R21
 4. Kế toán muốn in bảng lương có thuyết minh chi tiết theo MLNS để hạch toán sang phần mềm kế toán

Kế toán muốn in bảng lương có thuyết minh chi tiết theo MLNS để hạch toán sang phần mềm kế toán

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng lương có thuyết minh chi tiết theo MLNS để hạch toán sang phần mềm kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, đơn vị khối trường học, hàng tháng kế toán in bảng lương để thanh toán tiền lương và lấy số liệu hạch toán vào phần mềm MIMOSA gồm các nội dung sau:

 • Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, thực lĩnh của từng CBNV nhóm theo biên chế và hợp đồng
 •  Đồng thời, Tổng hợp thành bảng tính các khoản trích theo lương chi tiết theo MLNS gồm các nội dung:
  + Tổng hệ số lương và hệ số phụ cấp của toàn bộ CBNV
  + Tổng tiền lương và phụ cấp của toàn bộ CBNV
  + Tổng các khoản đóng góp của toàn bộ CBNV
  + Tổng từng khoản đóng góp của đơn vị
  + Tổng thực lĩnh của toàn bộ CBNV.
 • Tuy nhiên hiện phần mềm chưa có mẫu bảng lương như yêu cầu của khách hàng.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung mẫu hạch toán mục lục ngân sách mới theo đặc thù Như Thanh.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện sửa mẫu bảng lương, phần Sửa chân chữ ký, tab Sửa phần thuyết minh, tại phần Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục, nhấn Tùy chọn hạch toán.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hạch toán MLNS đặc thù Như Thanh.

3. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

4. Tại danh sách bảng lương, nhấn In và chọn in mẫu vừa lưu.

5. Tại phần chân chữ ký, phần mềm hiển thị phần hạch toán mục lục ngân sách mới theo đăc thù Như Thanh.

 

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan