1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn in bảng lương theo mẫu A4 dọc nếu bảng lương có ít cột thông tin

Kế toán muốn in bảng lương theo mẫu A4 dọc nếu bảng lương có ít cột thông tin

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể in bảng lương theo mẫu A4 dọc nếu bảng lương có ít cột thông tin.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa đáp ứng được in bảng lương theo mẫu A4 dọc.

– Kể từ phiên bản R4, khi sửa mẫu tùy chỉnh, phần mềm bổ sung chế độ chọn khổ giấy A4 dọc hay ngang khi sửa mẫu tùy chỉnh, với những bảng lương ít thông tin, người sử dụng có thể lựa chọn in báo cáo theo khổ A4 dọc để mẫu phù hợp với khổ giấy.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp. Kích chuột vào bảng lương cần thiết lập.

2. Chọn Sửa mẫu bảng lương. Tại phần Thiết lập chung, anh/chị có thể tùy chọn thiết lập khổ giấy A4 dọc hay ngang.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan