1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn in bảng sao kê lương của CBNV để làm chứng từ kê khai thu nhập

Kế toán muốn in bảng sao kê lương của CBNV để làm chứng từ kê khai thu nhập

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng sao kê lương của CBNV để làm chứng từ kê khai thu nhập.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, hàng năm các CBNV của trường có thu nhập từ 2 nơi trở lên cần thực hiện tự quyết toán thuế. Hoặc khi cần chứng minh thu nhập hàng tháng, hàng quý để phục vụ cơ quan thanh tra, kế toán cần in Bảng kê thu nhập của từng cá nhân để giao cho CBNV.  Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm vẫn chưa đáp ứng mẫu biểu này.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung mẫu bảng kê thu nhập của từng CBNV.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung bảng Sao kê thu nhập của cán bộ, viên chức.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chương trình mặc định năm in báo cáo dựa trên Năm làm việc anh/chị đã chọn
  • Chọn tháng in bảng kê (có thể chọn in cả năm)
  • Tích chọn tên đơn vị và tên CBNV cần in bảng kê
  • Nhấn Đồng ý.

3. Tại đây chương trình đáp ứng in mẫu bảng kê thu nhập của từng cá nhân để giao cho CBNV tự quyết toán thuế.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan