1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn in Danh sách cán bộ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề trình lãnh đạo phê duyệt

Kế toán muốn in Danh sách cán bộ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề trình lãnh đạo phê duyệt

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Danh sách cán bộ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề trình lãnh đạo phê duyệt.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, chương trình chưa đáp ứng biểu mẫu Danh sách cán bộ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề trình lãnh đạo phê duyệt.

– Kể từ phiên bản R13, chương trình bổ sung mẫu báo cáo Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Tại giao diện danh sách nâng lương, phụ cấp, chọn Loại nâng lươngNâng phụ cấp thâm niên nghề.

3. Nhấn In, chọn in Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan