1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn in danh sách đề nghị nâng lương trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Kế toán muốn in danh sách đề nghị nâng lương trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

1. Mục đích

Giúp kế toán in được danh sách đề nghị nâng lương trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm chưa đáp ứng mẫu danh sách đề nghị nâng lương , danh sách này bao gồm những cán bộ đến hạn nâng lương hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung trong tháng hoặc trước tháng mà chưa được nâng

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung báo cáo danh sách đề nghị nâng lương trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Tại giao diện danh sách nâng lương, phụ cấp, chọn Loại nâng lương là Nâng hệ số lương.

3. Nhấn In, chọn in Danh sách nâng lương thường xuyên.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan