1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R4
 4. Kế toán muốn in được bảng lương theo mẫu của đơn vị

Kế toán muốn in được bảng lương theo mẫu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng lương theo mẫu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm đang không lấy lên được các cột Lương sau khi trừ đi bảo hiểm và Phụ cấp sau khi trừ đi bảo hiểm.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung thêm các cột lương, từng khoản phụ cấp sau khi trừ đi bảo hiểm.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi tính bảng lương tháng 11, anh chị chọn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại phần Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung thêm các mục lương vào phần thiết lập công thức tính để anh chị có thể chọn khi thiết lập:

 • Tỷ lệ đóng BHXH (NLĐ đóng)
 • Tỷ lê đóng BHYT (NLĐ đóng)
 • Tỷ lệ đóng BHTN (NLĐ đóng)
 • Tỷ lệ đóng KPCĐ (NLĐ đóng)
 • Tỷ lệ đóng BHXH (CQ đóng)
 • Tỷ lệ đóng BHYT (CQ đóng)
 • Tỷ lệ đóng BHTN (CQ đóng)
 • Tỷ lệ đóng KPCĐ (CQ đóng)
 • Số tiền đóng BHXH (NLĐ đóng)
 • Số tiền đóng BHYT (NLĐ đóng)
 • Số tiền đóng BHTN (NLĐ đóng)
 • Số tiền đóng KPCĐ (NLĐ đóng)
 • Số tiền đóng BHXH (CQ đóng)
 • Số tiền đóng BHYT (CQ đóng)
 • Số tiền đóng BHTN (CQ đóng)
 • Số tiền đóng KPCĐ (CQ đóng)

3. Ngoài ra, phần mềm bổ sung thêm các cột sau:

 • Hạng ngạch (lấy theo giá trị hạng viên chức của ngạch lương hiện hưởng tương ứng)
 • Thuộc biên chế (đối với CBNV được tích chọn thuộc biên chế thì khi lên bảng lương sẽ hiển thị là BC, đối với CBNV không được tích chọn thì khi lên bảng lương sẽ để trống cột này.

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan