1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn in được các Bảng thanh toán các khoản phụ cấp khác linh hoạt hơn để phù hợp với thực tế của đơn vị

Kế toán muốn in được các Bảng thanh toán các khoản phụ cấp khác linh hoạt hơn để phù hợp với thực tế của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được các Bảng thanh toán các khoản phụ cấp khác linh hoạt hơn để phù hợp với thực tế của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm đang cố định Mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các khoản phụ cấp khác nên đơn vị phải xuất mẫu C10-HD ra ngoài để chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, chương trình chỉ cho phép tính riêng cho từng khoản phục cấp khác và in mẫu C10-HD riêng cho từng khoản phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm sửa mẫu báo cáo C10-HD để giúp kế toán in được các Bảng thanh toán các khoản phụ cấp khác linh hoạt hơn.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, lập bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành.

Ví dụ: Tính Bảng công tác phí, hưởng theo Số tiền.

2. Nhấn In, chọn in Mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các khoản phụ cấp khác.

3. Tại đây, các cột Mức phụ cấp, Số lượng đã được căn giữa.

Cập nhật 09/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan