1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn in in bảng lương vẫn hiển thị hệ số lương của cán bộ nghỉ chỉ hưởng BHXH

Kế toán muốn in in bảng lương vẫn hiển thị hệ số lương của cán bộ nghỉ chỉ hưởng BHXH

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng lương vẫn hiển thị hệ số lương của cán bộ nghỉ chỉ hưởng BHXH.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, Các đơn vị khối giáo dục, hàng tháng, kế toán tính lương trên PM Salagov, và thiết lập mẫu bảng lương theo yêu cầu quản lý của đơn vị và PTC (không phải mẫu bảng lương PGD Tháp Mười). Trong đó, có những CBNV nghỉ thai sản vẫn được hưởng một số loại phụ cấp theo quy định (như phụ cấp ưu đãi). Với những cán bộ này, kế toán muốn hiển thị đầy đủ HSL, phụ cấp của CBNV để đơn vị chủ quản/PTC dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi thanh tra định kỳ tại đơn vị.
Hiện tại phần mềm mới chỉ đáp ứng yêu cầu này cho mẫu bảng lương PGD Tháp Mười. Các mẫu bảng lương khác chưa đáp ứng.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cải tiến tùy chọn hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH để cho NSD tùy chọn không hiển thị hoặc hiển thị linh hoạt theo mong muốn (có hiển thị hay không hiển thị phần HSL, PC không được hưởng).

Cụ thể như sau

1. Nhấn vào biểu tượng hệ thống góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại tab Tính lương nghỉ ốm, đi học..., phần Hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH, phần mềm đã bổ sung các tùy chọn:

  • Không hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH: khi chọn tùy chọn này, trên bảng tính lương sẽ không hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH.
  • Chỉ hiển thị những khoản phụ cấp được hưởng trong thời gian nghỉ chỉ hưởng BHXH: khi chọn tùy chọn này, PM hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH, và chỉ hiển thị những khoản lương, phụ cấp mà CBNV được hưởng trong thời gian nghỉ chỉ hưởng BHXH.
  • Hiển thị tất cả hệ số lương, phụ cấp của CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH: khi chọn tùy chọn này, PM sẽ hiển thị tất cả HSL, phụ cấp của CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH, với các khoản lương, phụ cấp không được hưởng chỉ hiển thị tỷ lệ/hệ số, không hiển thị thành tiền.

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan