1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán muốn in mẫu 09 bao gồm cả tiền truy lĩnh trong cả hai trường hợp truy lĩnh được và không được cập nhật vào bảng lương

Kế toán muốn in mẫu 09 bao gồm cả tiền truy lĩnh trong cả hai trường hợp truy lĩnh được và không được cập nhật vào bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu 09 bao gồm cả tiền truy lĩnh trong cả hai trường hợp truy lĩnh được và không được cập nhật vào bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, kế toán muốn in bảng lương mẫu 09 bao gồm cả số tiền truy lĩnh dù cập nhật hay không cập nhật vào bảng truy lĩnh. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chỉ đáp ứng in được số tiền truy lĩnh trên mẫu 09 khi bảng truy lĩnh được cập nhật vào bảng lương.

– Kể từ phiên bản R26, phần mềm cho phép in mẫu 09 chọn được cả bảng lương truy lĩnh (chưa cập nhật vào bảng lương) tương tự như bảng PCĐBN.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Tiền lương, khi in mẫu 09, tại giao diện tham số, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép chọn in được cả bảng lương truy lĩnh (chưa cập nhật vào bảng lương)

2. Đồng thời tại phần hiển thị cột Ghi chú, phần mềm cho phép tích chọn Hiển thị cả nội dung thay đổi thông tin phụ cấp ĐBN, khấu trừ KTX, truy lĩnh để kế toán có thể dễ dàng in mẫu 09 (chưa cập nhật vào bảng lương) tương tự như bảng PCĐBN.

2. Khi in mẫu 09, tại cột Ghi chú sẽ hiển thị cả nội dung thay đổi thông tin phụ cấp ĐBN, khấu trừ KTX, truy lĩnh.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan