1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn in mẫu 09 theo từng bảng lương hoặc từng bảng phụ cấp đặc biệt ngành để dễ thao tác và tiết kiệm thời gian hơn so với cách làm hiện tại

Kế toán muốn in mẫu 09 theo từng bảng lương hoặc từng bảng phụ cấp đặc biệt ngành để dễ thao tác và tiết kiệm thời gian hơn so với cách làm hiện tại

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu 09 theo từng bảng lương hoặc từng bảng phụ cấp đặc biệt ngành để dễ thao tác và tiết kiệm thời gian hơn so với cách làm hiện tại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, tại đơn vị có các khoản lương, phụ cấp theo lương và các khoản PCĐBN. Hàng tháng, kế toán in mẫu 09 đi KBNN thành nhiều lần khác nhau tương ứng với các khoản lương, phụ cấp theo lương và các khoản PCĐBN. Mỗi lần như vậy kế toán phải thiết lập một mẫu 09 tương ứng. Điều này mất nhiều thời gian và rất khó khăn đối với kế toán khi thực hiện.

– Kể từ phiên bản R15, khi in biểu mẫu 09, chọn tham số kỳ in báo cáo, phần mềm hiển thị các bảng lương trong tháng, và bao gồm cả bảng PCĐBN không cập nhật vào bảng lương.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Sau khi lập xong bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In.

2. Tại giao diện tham số báo cáo, sau khi chọn kỳ in báo cáo, tại phần chọn bảng lương, phần mềm hiển thị các bảng lương trong tháng, và bao gồm cả bảng PCĐBN không cập nhật vào bảng lương để NSD tự chọn in => nếu có chọn vào thì sẽ in lên báo cáo, không thì sẽ không tính các khoản này vào. Đồng thời có thể chọn in độc lập một hoặc nhiều khoản PC ĐBN riêng không phụ thuộc vào bảng lương.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan