1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán muốn in/xuất khẩu được danh sách nâng lương phụ cấp trên SalaGov

Kế toán muốn in/xuất khẩu được danh sách nâng lương phụ cấp trên SalaGov

1. Mục đích

Giúp kế toán in/xuất khẩu được danh sách nâng lương phụ cấp trên SalaGov.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, khi sử dụng phần mềm SalaGov kế toán có thể lọc nhanh CBNV đến kỳ nâng lương, phụ cấp tuy nhiên khi lọc xong không in được danh sách CBNV đến kỳ nâng lương.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung tính năng Xuất khẩu trên tab Nâng lương, phụ cấp giúp kế toán in được danh sách CBNV đến kỳ nâng lương để lưu lại đơn vị và để đối chiếu với danh sách được phê duyệt.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh sách CBNV trên thanh menu, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung tính năng Xuất khẩu.

3. Khi nhấn Xuất khẩu, phần mềm sẽ tự động tải xuống dưới dạng file excel để anh chị có thể in được danh sách CBNV đến kỳ nâng lương để lưu lại đơn vị và để đối chiếu với danh sách được phê duyệt.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan