1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Kế toán muốn kết nối phụ cấp đặc biệt ngành sang phần mềm kế toán Bamboo chính xác

Kế toán muốn kết nối phụ cấp đặc biệt ngành sang phần mềm kế toán Bamboo chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán kết nối phụ cấp đặc biệt ngành sang phần mềm kế toán Bamboo chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, đơn vị khối xã kế toán sử dụng đồng thời phần mềm Salagov và phần mềm kế toán Bamboo. Hàng tháng, kế toán tính các khoản đặc biệt ngành ở phần mềm Salagov và lấy số liệu sang phần mềm Bamboo để hạch toán. Tuy nhiên hiện tại khi kết nối sang phần mềm Bamboo, các khoản phụ cấp đặc biệt ngành bị nhân 2 lần.

– Kể từ phiên bản R22, phần mềm cải tiến để kế toán có thể lấy đúng khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã lập ở phần mềm SalaGov sang phần mềm Bamboo để hạch toán đúng.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 06/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan