1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Khi sinh giấy rút tự động xuống Mimosa/Bamboo cần sửa lại diễn giải linh động

Khi sinh giấy rút tự động xuống Mimosa/Bamboo cần sửa lại diễn giải linh động

1. Mục đích

Khi sinh giấy rút tự động xuống Mimosa/Bamboo có thể sửa lại diễn giải linh động.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, các phần mềm sử dụng phần mềm SalaGov để tính lương. Sau đó lấy dữ liệu sang Mimosa/Bamboo để tự động sinh giấy rút dự toán và hạch toán kế toán. Giấy rút dự toán của đơn vị thường bao gồm: Lương, BHXH, KPCĐ và Thuế TNCN. Tuy nhiên nội dung diễn giải trên giấy rút lại không giống nhau giữa các đơn vị. Hiện tại phần mềm đã đưa ra các tùy chọn để thiết lập các nội dung diễn giải khi sinh giấy rút tự động nhưng không cho phép sửa khi lấy dữ liệu mà chỉ được sửa sau khi đã sinh giấy rút tự động.

– Kể từ phiên bản R22, phần mềm bổ sung tính năng sửa lại diễn giải linh động khi sinh giấy rút tự động xuống Mimosa/Bamboo.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại phần Hệ thống, phần mềm đã bổ sung tính năng Chọn diễn giải giấy rút để tùy chọn sinh nội dung diễn giải trên giấy (Mimosa/Bamboo). Tùy chọn này giúp cho đơn vị thiết lập quy tắc hiển thị nội dung diễn giải chi tiết khi sinh giấy rút dự toán lương, BH, KPCĐ trên phần mềm MISA Mimosa và MISA Bamboo. Quy tắc chung để sinh nội dung diễn giải chi tiết mỗi loại giấy rút là: [Tiền tố] + [Nội dung] + [Hậu tố] 

2. Ví dụ: Tùy chọn Loại giấy rút Lương. Anh/chị có thể xem phần Diễn giải mẫu để thiết lập quy tắc hiển thị nội dung diễn giải cho phù hợp.

  • Chọn [Tiền tố] 
  • Chọn [Nội dung]
  • Chọn [Hậu tố]

3. Khi kết nối sang Mimosa/Bamboo để sinh giấy rút dự toán lương, phần diễn giải sẽ hiển thị như anh/chị đã thiết lập.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan