1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Kế toán muốn tính lương của CBNV có 2 mức hưởng HSL trong cùng một tháng để đáp ứng nghiệp vụ thực tế tại đơn vị

Kế toán muốn tính lương của CBNV có 2 mức hưởng HSL trong cùng một tháng để đáp ứng nghiệp vụ thực tế tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lương của CBNV có 2 mức hưởng HSL trong cùng một tháng để đáp ứng nghiệp vụ thực tế tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, tại một số đơn vị, hàng quý nhận quyết định nâng lương của các CBNV được nâng lương thường xuyên trong quý. Theo đó, các nhân viên được nâng lương trong T12 sẽ nhận được quyết định từ T11. Với các CBNV có thời gian hưởng HSL mới khác ngày đầu tháng (Ví dụ ngày 15/12), trong tháng 12 sẽ hưởng 2 mức lương. Hiện tại chương trình chưa đáp ứng tính đúng lương của CBNV có 2 mức hưởng khác nhau trong cùng một tháng.

– Kể từ phiên bản R22, khi tính lương truy lĩnh, phần mềm cho phép chọn CBNV có ngày quyết định > ngày hưởng lương nhưng vẫn nằm cùng tháng và cùng tháng truy lĩnh để trả đủ lương theo quyết định nâng lương đã nhận cho CBNV.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ: Có CBNV Hà Bảo Ngọc, hưởng hệ số lương 3.66 từ 15/12/2018, PC TNN 5%. 

Ngày 31/12/2021, CBNV này nhận quyết định nâng HSL lên 3.99, ngày hưởng từ 15/12/2021.

2. Lập bảng tính truy lĩnh tháng 12/2021, đơn vị công chuẩn là 22 công, nghỉ T7-CN

=> Số ngày lẻ = (22 ngày công chuẩn – 10 ngày làm việc theo quy định (1/12/2021 – 14/12/2021) = 12 ngày

 

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan