1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Kế toán PGD muốn tổng hợp bảng lương cho toàn ngành để nộp cho PTC

Kế toán PGD muốn tổng hợp bảng lương cho toàn ngành để nộp cho PTC

1. Mục đích

Giúp kế toán PGD tổng hợp bảng lương cho toàn ngành để nộp cho PTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, hàng tháng các đơn vị con thuộc PGD sẽ lập bảng lương gửi lên PGD. Bảng lương được lập theo mẫu chung của PTC gửi cho PGD bao gồm 2 bảng lương riêng biệt. Sau khi nhận được bảng lương của từng đơn vị con, PGD sẽ tổng hợp bảng lương của toàn ngành để gửi cho PTC
Hiện tại phần mềm đã đáp ứng được số liệu để lập bảng lương riêng của từng đơn vị con trong PGD nhưng chưa có mẫu bảng lương tổng hợp cho toàn ngành.

– Kể từ phiên bản R22, phần mềm cho phép in bảng tổng hợp lương theo mẫu của đơn vị.

Cụ thể như sau

Báo cáo tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Báo cáo tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương (Đặc thù PGD Tân Châu). 

2. Hoặc anh/chị cũng có thể in báo cáo trên tại menu Tính lương\Tổng hợp lương, sau khi tổng hợp bảng lương của đơn vị cấp dưới, nhấn biểu tượng in.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Báo cáo tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương (HĐ lao động 68)

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Báo cáo tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương (HĐ lao động 68) (Đặc thù PGD Tân Châu). 

2. Hoặc anh/chị cũng có thể in báo cáo trên tại menu Tính lương\Tổng hợp lương, sau khi tổng hợp bảng lương của đơn vị cấp dưới, nhấn biểu tượng in.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 22/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan