1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Kế toán muốn tùy chỉnh phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước của mẫu 09 để linh hoạt khi làm việc

Kế toán muốn tùy chỉnh phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước của mẫu 09 để linh hoạt khi làm việc

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng tùy chỉnh phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước của mẫu 09 linh hoạt khi làm việc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, các đơn vị khi in mẫu 09 -Thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo các mẫu sẵn có trên phần mềm, phần II. Thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước trên mẫu 09 lại phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của KBNN, thậm chí theo yêu cầu của từng cán bộ chuyên quản kho bạc phụ trách đơn vị. Mỗi một kho bạc lại có 1 yêu cầu khác nhau về hình thức trình bày cũng như nội dung cần thuyết minh chi tiết. Vì vậy, các mẫu sẵn có của chương trình (11 mẫu) vẫn chưa đáp ứng được hết các yêu cầu khác nhau của đơn vị.
Hiện tại phần mềm đang cung cấp các mẫu tĩnh nội dung thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước.

– Kể từ phiên bản R22, phần mềm đáp ứng tính năng cho sửa mẫu phần thuyết minh trên mẫu 09.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên giao diện phần mềm MISA SalaGov, chọn menu Sửa mẫu bảng lương, chọn sửa mẫu bảng lương 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng, chọn tab Sửa chân chữ ký.

2. Tại phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh. Tại đây phần mềm cho phép anh/chị có thể tùy chỉnh mẫu thuyết minh như sau:

  • Với tab Mẫu của tôi, nhấn Tạo mẫu thuyết minh mới. Tại đây anh/chị có thể sửa tổng chênh lệch và sửa thuyết minh chi tiết. Khi sửa tổng chênh lệch, tại phần Hiển thị tổng số chênh lệch bên phải màn hình, chọn định dạng chữ và nhấn Thêm dòng. Nhấn vào biểu tượng sau để chọn giá trị hiển thị. Có thể sửa lại tên giá trị nếu muốn. Nhấn tại thùng rác nếu muốn xóa dòng.
    Khi sửa Thuyết minh chi tiết, tích chọn Hiển thị số thuyết minh chi tiết, có thể tích chọn hiển thị theo dạng bảng để thể hiện số thuyết minh một cách trực quan hơn. Sau đó nhấn thêm cột và thực hiện tương tự phần sửa tổng chênh lệch em đã hướng dẫn ở trên. Nhấn tại đây để thiết lập cột cha con. Để thiết lập nhóm dòng dữ liệu, tích chọn tiêu chí để nhóm dòng dữ liệu, chọn Nhóm chênh lệch tăng giảm hay Nhóm chênh lệch tăng giảm theo nhóm hưởng lương. Có thể tích chọn Lập bảng thuyết minh riêng cho mỗi nhóm. Nhấn đồng ý. Tại đây sẽ hiển thị phần xem trước để anh/chị tham khảo và thiết lập lại cho phù hợp.
  • Sau khi đã hoàn thành thiết lập mẫu thuyết minh, nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới. Có thể tích chọn Chia sẻ mẫu thuyết minh cho toàn đơn vị, khi đó phần mềm sẽ tự động chia sẻ mẫu anh/chị vừa thiết lập đến các đơn vị trong toàn tỉnh và hiển thị tại tab Mẫu được chia sẻ.
  • Tương tự với các mẫu mặc định của chương trình, anh/chị cũng có thể nhấn biểu tượng sau để thiết lập mẫu tương ứng tương tự các bước em hướng dẫn ở trên.
Cập nhật 06/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan