1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn khi gửi bảng lương lao động hợp đồng với số tiền cố định lên đơn vị chủ quản sẽ có cảnh báo khi khách hàng tự nhập lại mức lương tối thiểu để đơn vị chủ quản tổng hợp đúng số lượng đơn vị báo cáo

Kế toán muốn khi gửi bảng lương lao động hợp đồng với số tiền cố định lên đơn vị chủ quản sẽ có cảnh báo khi khách hàng tự nhập lại mức lương tối thiểu để đơn vị chủ quản tổng hợp đúng số lượng đơn vị báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán muốn khi gửi bảng lương lao động hợp đồng với số tiền cố định lên đơn vị chủ quản sẽ có cảnh báo khi khách hàng tự nhập lại mức lương tối thiểu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, hàng tháng, tại đơn vị con khi gửi bảng lương lao động hợp đồng lên đơn vị chủ quản. CBNV trong bảng lao động hợp đồng hưởng lương theo số tiền. Khi gửi lên đơn vị chủ quản CBNV tự sửa lại mức lương cơ sở thì phần mềm vẫn cho phép gửi bảng lương. Hiện tại trên phần mềm khi lập bảng lương lao động hợp đồng, tại bước lập bảng lương có thông tin mức lương cơ sở, chương trình đang mặc định là 1 490 000 nếu khách hàng sửa lại MLCS khác gửi lên đơn vị chủ quản thì đơn vị chủ quản khi tổng hợp số báo cáo của đơn vị tên đơn vị sẽ bị tách thành nhiều dòng

– Kể từ phiên bản R24, khi lập bảng lương, phần mềm mặc định MLCS theo thời gian quy định của NN, nếu nhập số tiền nhỏ hơn MLCS này thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Tiền lương, menu Tính lương, khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nếu mà anh/chị khai báo thông tin Mức lương cơ sở nhỏ hơn mức lương chương trình mặc định là 1.490.000, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

VD: Khai báo Mức lương cơ sở là 1.190.000

Chương trình hiển thị cảnh báo như sau. Nhấn Đồng ý thì chương trình sẽ tự động hiển thị lại MLCS là 1.490.000

2. Tương tự, khi lập bảng tính lương phân bổ theo nguồn, nếu tổng mức phân bổ khác với MLCS hiện tại, phần mềm cũng sẽ hiển thị cảnh báo và không cho tính.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan