1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán muốn khi sửa mẫu bảng lương, có thể tìm kiếm và chọn các cột thông tin nhanh chóng hơn

Kế toán muốn khi sửa mẫu bảng lương, có thể tìm kiếm và chọn các cột thông tin nhanh chóng hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán khi sửa mẫu bảng lương có thể tìm kiếm và chọn các cột thông tin nhanh chóng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi sửa mẫu bảng lương, có nhiều thông tin cho phép hiển thị để sửa mẫu, dẫn đến việc tìm kiếm đến đúng mục thông tin cần chỉnh sửa rất mất thời gian, phần mềm chưa có chức năng tìm kiếm các thông tin.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm bổ sung tại màn hình sửa mẫu bảng lương cột cho phép lọc cán bộ hiển thị hay không hiển thị, ngoài ra còn bổ sung ô Tìm kiếm dữ liệu cột để kế toán có thể tìm và chọn các cột thông tin nhanh chóng hơn.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần thiết lập. Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại phần Sửa thân trang, có thể tích chọn biểu tượng con mắt để lọc cán bộ hiển thị hay không hiển thị.

Ngoài ra có thể tìm kiếm các dữ liệu nhanh hơn bằng cách nhập nội dung tìm kiếm tại ô Tìm kiếm dữ liệu cột.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan