1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn lập chung một giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương

Kế toán muốn lập chung một giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán lập chung giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, hiện tại phần mềm chưa lên chung 1 giấy rút với các bảng PC ĐBN không cập nhật vào bảng lương. Với các khoản PC ĐBN không cập nhật vào bảng lương, khi lấy dữ liệu sang Mimosa, chỉ hiển thị các bảng lương trong tháng được chọn, nhưng số liệu lấy lên cả các khoản PC ĐBN không cập nhật vào bảng lương và tách thành giấy rút riêng (mỗi PCĐBN là 1 giấy rút). Đồng thời chương trình chưa đáp ứng việc sinh chứng từ Rút dự toán về tài khoản tiền gửi.

– Kể từ phiên bản R17, với bảng PCĐBN và truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương, thì khi đẩy số liệu xuống Mimosa/Bamboo sẽ phải tách thành giấy rút riêng. Đồng thời phần mềm trả số liệu tương ứng thêm với tùy chọn Rút dự toán tiền gửi.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan