1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn nhân bản nhanh CBNV có cùng quá trình lương, phụ cấp giống nhau để tiện cho việc nhập liệu trên phân hệ lương

Kế toán muốn nhân bản nhanh CBNV có cùng quá trình lương, phụ cấp giống nhau để tiện cho việc nhập liệu trên phân hệ lương

1. Mục đích

Giúp kế toán nhân bản nhanh CBNV có cùng quá trình lương, phụ cấp giống nhau để tiện cho việc nhập liệu trên phân hệ lương

2. Chi tiết

– Trước phiên bản R4, phần mềm chỉ có tiện ích nhập khẩu bằng excel và nhập trực tiếp lên chương trình, chưa có nhiều tiện ích khi nhập khẩu.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung tính năng nhân bản tại Danh sách hưởng lương để kế toán có thể sao chép nhanh các CBNV có lương và phụ cấp giống nhau.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh mục\Cán bộ nhân viên, CBNV Bùi Công Tuấn có các thông tin hưởng lương như sau:

2. Phần mềm bổ sung chức năng nhân bản để anh chị có thể sao chép nhanh các CBNV có thông tin hưởng lương giống nhau.

Ví dụ: CBNV Nguyễn Minh Anh có thông tin hưởng lương giống với CBNV Bùi Công Tuấn.

Cách 1: Tại chi tiết hồ sơ CBNV Bùi Công Tuấn, nhấn Nhân bản.

Thực hiện khai báo các thông tin còn thiếu (Họ và tên, ngày sinh, mã nhân viên..)

Cách 2: Tại màn hình Danh sách CBNV, nhấn Nhân bản, chương trình sẽ hiển thị chi tiết hồ sơ mới có các thông tin hưởng lương giống CBNV Bùi Công Tuấn.

Anh/chị khai báo các thông tin còn thiếu.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan