1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán muốn nhập nhanh (nhập khẩu hoặc copy) các khoản khấu trừ KTX vào phần mềm

Kế toán muốn nhập nhanh (nhập khẩu hoặc copy) các khoản khấu trừ KTX vào phần mềm

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập nhanh (nhập khẩu hoặc copy) các khoản khấu trừ KTX vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, khi kế toán thực hiện lập bảng tính các khoản KTX, do có một số khoản KTX có mức đóng góp của mỗi CBNV không giống nhau nên việc kế toán nhập lại khoản KTX của các CBNV vào phần mềm rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung tính năng nhập khẩu nhanh từ excel và tính năng copy – patse để người sử dụng có thể nhập nhanh được khoản khấu trừ KTX vào phần mềm.

Xem phim hướng dẫn 

Cập nhật 29/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan