1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn nhìn thấy chức danh người ký trên bảng lương để đặt vị trí ký điện tử cho chính xác

Kế toán muốn nhìn thấy chức danh người ký trên bảng lương để đặt vị trí ký điện tử cho chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán nhìn thấy chức danh người ký trên bảng lương để đặt vị trí ký điện tử cho chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi ký điện tử, kế toán cần nhìn thấy các chức danh “Kế toán” và “Thủ trưởng đơn vị” trên bảng lương để đặt vị trí ký điện tử cho cân đối. Hiện tại trên phần mềm, khi chọn ký điện tử, phần mềm chỉ view được đến dòng “Ngày, tháng, năm” ở cuối bảng lương. Không nhìn thấy vị trí chức danh kế toán và thủ trưởng đơn vị.

– Kể từ phiên bản R15, khi in báo cáo khổ A3, nếu báo cáo quá rộng sẽ cho scroll xuống rồi mới đặt vị trí chữ ký để ký điện tử.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In và chọn in Bảng lương, phụ cấp tháng (báo cáo khổ A3).

2. Tại giao diện báo cáo, nhấn Ký điện tử.

3. Tại phần preview, phần ký điện tử, phần mềm bổ sung thanh cuộn, nếu mẫu báo cáo quá rộng, anh/chị có thể cuộn xuống rồi mới đặt vị trí chữ ký để ký điện tử.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan