1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn sau khi cập nhật lương truy lĩnh vào bảng lương thì trên bảng lương sẽ hiển thị chi tiết các cột liên quan đến bảng truy lĩnh

Kế toán muốn sau khi cập nhật lương truy lĩnh vào bảng lương thì trên bảng lương sẽ hiển thị chi tiết các cột liên quan đến bảng truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán sau khi cập nhật lương truy lĩnh vào bảng lương thì trên bảng lương sẽ hiển thị chi tiết các cột liên quan đến bảng truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm hiện tại chỉ cập nhập tổng thực lĩnh vào bảng tính lương.

– Kể từ phiên bản R4, khi cập nhật truy lĩnh vào bảng tính lương, kế toán có thể hiển thị chi tiết các thông tin liên quan đến bảng tính truy lĩnh.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, tính lương truy lĩnh, nhấn Cập nhật vào bảng lương để cập nhật khoản truy lĩnh vào bảng tính lương.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương vừa được cập nhật khoản truy lĩnh.

Tại đây, anh/chị kích chuột trái, chọn Tùy chọn\Hiển thị chi tiết truy lĩnh lương.

3. Phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan đến bảng tính truy lĩnh bao gồm tổng tiền truy lĩnh, các khoản đóng góp (Bảo hiểm, KPCĐ) và thực truy lĩnh.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan