1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn sửa được số liệu trên bảng truy lĩnh

Kế toán muốn sửa được số liệu trên bảng truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán sửa được số liệu trên bảng truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, khi tính bảng truy lĩnh trên phần mềm có 1 số CBNV bị lệch 1-2 đồng so với bảng tính ngoài excel đã lập trước đó, mặc dù số tiền chênh lệch không đáng kể nhưng nếu lệch kế toán sẽ phải giải trình lý do cho đơn vị chủ quản mất khá nhiều công sức. Hiện tại phần mềm không dáp ứng sửa được số liệu trên bảng truy lĩnh.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm đáp ứng cho phép sửa bảng truy lĩnh trên phần mềm tương tự như bảng tính lương.

Cụ thể như sau

Sau khi lập bảng tính lương truy lĩnh, nhấn Sửa. Tại đây, phần mềm cho phép sửa bảng truy lĩnh lương theo nguyên tắc số liệu ảnh hưởng từ trái qua phải:

  • Cho phép chỉnh sửa tất cả các ô, cột
  • Sửa cột, dòng chi tiết thì phần mềm sẽ tự động điều chỉnh lại cột, dòng tổng
  • Cho phép chỉnh sửa số liệu theo tùy chọn làm tròn (VD cho phép làm tròn đến trăm đồng thì chỉ được chỉnh sửa theo số tròn trăm)
  • Nếu bảng truy lĩnh có chia nguồn, chỉ sửa ở bảng chi tiết sẽ tự động cập nhật lên bảng tổng, không được phép chỉnh lại số liệu bảng tổng
  • Lưu ý: Các cột từ STT đến cột Mã ngạch không được sửa
Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan