1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn thay đổi được độ rộng dòng khi sửa mẫu bảng lương để phù hợp với dữ liệu của đơn vị

Kế toán muốn thay đổi được độ rộng dòng khi sửa mẫu bảng lương để phù hợp với dữ liệu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng thay đổi được độ rộng dòng khi sửa mẫu bảng lương để phù hợp với dữ liệu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị sử dụng phần mềm SalaGov, kế toán thường phải sửa các mẫu bảng lương, bảng truy lĩnh để phù hợp với mẫu báo cáo tại đơn vị.
Khi sửa mẫu, kế toán phải điều chỉnh độ rộng các dòng để dữ liệu hiển thị đủ và mẫu báo cáo cân đối. Tuy nhiên, kế toán không biết độ rộng dòng đang điều chỉnh là bao nhiêu. Kế toán chỉ điều chỉnh theo cách áng chừng, sau đó lưu lại mẫu –> In thử –> Kiểm tra xem độ rộng dòng đã đúng như yêu cầu chưa –> Nếu chưa đúng lại vào điều chỉnh lại. Hiện tại phần mềm chưa hiển thị được thông số độ rộng dòng.

– Kể từ phiên bản R27, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm cho phép kéo dài độ rộng dòng để phù hợp với đặc thù của nghiệp vụ.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện Sửa mẫu bảng lương, tại phần xem trước, phần mềm đã hiển thị thông số của độ rộng dòng.

2. Anh/chị có thể kéo để tăng độ rộng dòng cho của từng dòng dữ liệu.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan