1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn thay đổi tên bảng lương để dễ hiểu hơn đồng thời khi gửi lên đơn vị cấp trên thì dễ dàng nhận biết hơn

Kế toán muốn thay đổi tên bảng lương để dễ hiểu hơn đồng thời khi gửi lên đơn vị cấp trên thì dễ dàng nhận biết hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán thay đổi tên bảng lương để dễ hiều hơn đồng thời khi gửi lên đơn vị cấp trên thì dễ dàng nhận biết hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi đơn vị phát sinh nhiều bảng tính lương (theo phòng ban, loại cán bộ, nguồn…) thì phần mềm cho phân biệt bằng cách hiển thị các cột tham số trên danh sách bảng tính lương.

– Kể từ phiên bản R3, khi thêm bảng lương, đơn vị có thể sửa lại tên bảng lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm.

2. Tại phần khai báo thông tin tính lương, phần mềm hiển thị thông tin Tên bảng lương được sinh sẵn theo quy tắc, tuy nhiên anh/chị có thể sửa lại (nếu muốn).

3. Tương tự, tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, anh/chị cũng có thể sửa tên bảng phụ cấp khi khai báo thông tin tính phụ cấp.

4. Khi đó, tại phần mềm MISA Mimosa, bảng lương được trả về phần mềm Mimosa sẽ lấy đúng tên mà đơn vị đã khai báo.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan