1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn thiết lập khoản phụ cấp kiêm nhiệm cho từng chức vụ để tính đúng tiền của cán bộ

Kế toán muốn thiết lập khoản phụ cấp kiêm nhiệm cho từng chức vụ để tính đúng tiền của cán bộ

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập khoản phụ cấp kiêm nhiệm cho từng chức vụ để tính đúng tiền của cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm chỉ có khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã thiết lập được các công thức dựa theo HSLKN hoặc HSCVKN

– Kể từ phiên bản R13, khi khai báo khoản phụ cấp, nếu công thức khoản phụ cấp đó có thiết lập dựa theo HSLKN hoặc HSCVKN hoặc cả 2 thì sẽ hiển thị lên cho người sử dụng khai báo hệ số tương ứng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, khai báo một khoản phụ cấp có thiết lập công thức dựa theo HSLKN hoặc HSCVKN hoặc cả 2.

2. Vào menu Danh sách CBNV, khi khai báo 1 CBNV hưởng phụ cấp vừa thêm mới ở trên hoặc phụ cấp kiêm nhiệm xã, phần mềm hiển thị Hệ số để anh/chị có thể khai báo thông tin HSLKN hoặc HSCVKN tương ứng.

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan