1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn thống kê chi tiết tình hình nghỉ phép của CBNV để tiện theo dõi

Kế toán muốn thống kê chi tiết tình hình nghỉ phép của CBNV để tiện theo dõi

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng thống kê chi tiết tình hình nghỉ phép của CBNV để tiện theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, trên phần mềm chỉ thống kê được số ngày phép trong tháng để tính lương, chưa thống kê được tổng số ngày phép và số ngày phép còn được sử dụng trong năm để phục vụ công tác tính lương của kế toán.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm bổ sung thêm tab Bảng tổng hợp nghỉ phép tại phần Tổng hợp công, cho phép thống kê được tổng số ngày phép, số ngày phép đã sử dụng, Số ngày ngày phép còn được sử dụng của từng CBNV trong 1 năm dương lịch để tiện theo dõi.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tổng hợp công, phần mềm cho phép lập bảng tổng hợp theo dõi tình hình nghỉ phép trong năm.

2. Đối với cán bộ công chức viên chức, phần mềm sẽ mặc định mỗi CBNV có 12 ngày phép/ năm theo quy định.

  • Trong trường hợp có CBNV tăng theo thâm niên hoặc theo quy định riêng của đơn vị, thì anh/chị có thể nhập Số NP tăng theo thâm niên.

3. Trong năm nếu các CBNV phát sinh ngày phép và được khai báo nghỉ phép tại mục Theo dõi nghỉ trong danh sách CBNV thì phần mềm sẽ tự động cập nhật vào bảng tổng hợp nghỉ phép.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan