1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết số lượng CBNV theo loại biên chế trên bảng lương tùy chỉnh mẫu C02-HD

Kế toán muốn thuyết minh chi tiết số lượng CBNV theo loại biên chế trên bảng lương tùy chỉnh mẫu C02-HD

1. Mục đích

Thể hiện thuyết minh chi tiết số lượng CBNV theo loại biên chế trên bảng lương tùy chỉnh mẫu C02-HD.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, tại một số đơn vị, hàng tháng, kế toán tính lương và in mẫu C02-HD tùy chỉnh theo yêu cầu của đơn vị. Trong đó, phần thuyết minh chi tiết, kế toán muốn thể hiện rõ nội dung về số biên chế được giao và thực tế tại đơn vị theo loại hợp đồng:
– Biên chế: Số lao động thuộc biên chế
– Hợp đồng có thời hạn: Số lao động hợp đồng do Sở Y Tế giao
– Hợp đồng công việc: Số lao động hợp đồng ký trực tiếp với bệnh viện
Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa có mẫu thuyết minh chi tiết theo yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R22, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung mẫu hiển thị thông tin về biên chế tiền lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau

1. Khi sửa mẫu bảng lương mẫu 02-HD, tại tab Sửa chân chữ ký, phần Tùy chọn biên chế và tiền lương, phần mềm đã bổ sung Mẫu 4. Hiển thị biên chế được giao và thực tế theo nhóm hưởng lương.

2. Khi in bảng lương đã chọn mẫu trên, phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về số biên chế được giao và thực tế tại đơn vị theo loại hợp đồng.

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan