1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết thời gian truy lĩnh ở cột “Ghi chú” trên bảng lương 09 – truy lĩnh

Kế toán muốn thuyết minh chi tiết thời gian truy lĩnh ở cột “Ghi chú” trên bảng lương 09 – truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh chi tiết thời gian truy lĩnh ở cột “Ghi chú” trên bảng lương 09 – truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, kế toán lập bảng truy lĩnh lương và thanh toán khoản truy lĩnh riêng bằng mẫu 09 (mẫu truy lĩnh). Trong đó, cột “Ghi chú” là nội dung kế toán đã thuyết minh trên cột ghi chú của bảng truy lĩnh lương. Hiện tại phần mềm đang để trống cột “Ghi chú” trên bảng lương 09 (truy lĩnh).

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm thay đổi mẫu 09 truy lĩnh cho phép lấy cột Ghi chú chính là cột Ghi chú trên bảng truy lĩnh.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, sau khi lập bảng truy lĩnh, cột Ghi chú sẽ hiển thị nội dung truy lĩnh như sau.

2. Nhấn biểu tượng in và chọn in Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mẫu số 09/NĐ11.

3. Tại đây, khi in mẫu 09 truy lĩnh, tại cột chi chú sẽ lấy lên thông tin như cột Ghi chú trên bảng truy lĩnh chứ không để trống như trước đây nữa.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan