1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn thuyết minh sự biến động tăng, giảm lương của từng CBNV ở phần ghi chú của mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN

Kế toán muốn thuyết minh sự biến động tăng, giảm lương của từng CBNV ở phần ghi chú của mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh sự biến động tăng, giảm lương của từng CBNV ở phần ghi chú của mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi in mẫu 09, phần mềm chỉ thuyết minh được nguyên nhân tăng, giảm của cột ghi chú, chưa thuyết minh được số tiền.

– Kể từ phiên bản R15, trên tính năng sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung cột Chênh lệch thực lĩnh, đồng thời bổ sung mẫu 09 (đặc thù Hải Dương) có show sẵn 2 cột Ghi chú & cột Chênh lệch này.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên tính năng sửa mẫu bảng lương, tại tab Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung cột Chênh lệch thực lĩnh, tích chọn ẩn hiện trên báo cáo.

2. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

3. Tại giao diện danh sách bảng tính lương, nhấn In và chọn in mẫu vừa lưu.

4. Tại đây trên mẫu hiển thị thêm cột Chênh lệch thực lĩnh thể hiện số liệu chênh lệch giữa tháng này và tháng trước.

5. Ngoài ra tại màn hình danh sách bảng lương và danh mục báo cáo, phần mềm bổ sung mẫu 09 (đặc thù Hải Dương) hiển thị sẵn 2 cột Ghi chúChênh lệch, nhấn In.

6. Tại form tham số, phần thuyết minh của mẫu đặc thù này mặc định tùy chọn Tự nhập khi in báo cáo.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan