1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có phát sinh cán bộ nghỉ việc

Kế toán muốn thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có phát sinh cán bộ nghỉ việc

1. Mục đích

Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có phát sinh cán bộ nghỉ việc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, hàng tháng, khi có cán bộ thay đổi lương, phụ cấp so với tháng trước, đơn vị cần thuyết minh số tiền thay đổi của từng cán bộ. Với những cán bộ tháng này nghỉ việc so với tháng trước thì cần thuyết minh đầy đủ số tiền còn giảm đi của những cán bộ này. Tuy nhiên phần mềm chưa thuyết minh được những trường hợp này do đang căn cứ trên những người có trên bảng lương tháng này so với tháng trước.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm sửa phần số liệu thuyết minh trên mẫu 09 để lấy được số liệu thuyết minh giảm do có CBNV nghỉ việc/nghỉ hưu/chuyển đi.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện Sửa mẫu bảng lương, khi chọn mẫu thuyết minh cho bảng lương, phần mềm sửa phần số liệu thuyết minh trên mẫu 09 để lấy được số liệu thuyết minh giảm do có CBNV nghỉ việc/nghỉ hưu/chuyển đi.

2. Khi in bảng lương, tại phần thuyết minh sẽ hiển thị cả số liệu thuyết minh giảm do có CBNV nghỉ việc/nghỉ hưu/nghỉ thai sản/điều chuyển.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan