1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán muốn thuyết minh tổng chênh lệch từng khoản lương, phụ cấp của CBNV được nâng nhiều khoản trong tháng khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN

Kế toán muốn thuyết minh tổng chênh lệch từng khoản lương, phụ cấp của CBNV được nâng nhiều khoản trong tháng khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh tổng chênh lệch từng khoản lương, phụ cấp của CBNV được nâng nhiều khoản trong tháng khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, hàng tháng, các đơn vị tính lương và in mẫu 09 trên phần mềm Salagov để đi KBNN. Kế toán lựa chọn thuyết minh mẫu 09 – Hiển thị chênh lệch tổng từng khoản lương, phụ cấp. Trong đó, các CBNV đồng thời được nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề hoặc nâng đồng thời phụ cấp TNVK, Phụ cấp thâm niên nghề thì tách riêng mỗi khoản nâng thành 1 nhóm. Hiện tại trên phần mềm, phần thuyết minh chi tiết theo mẫu số 09 trên phần mềm đang gộp chung các khoản nâng (Nâng lương/TNVK, TNN) theo CBNV.

– Kể từ phiên bản R18,  phần mềm sửa mẫu thuyết minh tách riêng từng khoản nâng lương, pc của CBNV.

Cụ thể như sau

1. Tại hần sửa mẫu bảng lương, chọn thuyết minh mẫu số 9 – Hiển thị chênh lệch tổng từng khoản lương, phụ cấp.

2. Tại đây phần mềm đã sửa mẫu thuyết minh này tách riêng từng khoản nâng lương, phụ cấp của CBNV.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan