1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn tính các khoản bảo hiểm dựa trên các khoản phụ cấp khác để tính bảo hiểm đầy đủ hơn

Kế toán muốn tính các khoản bảo hiểm dựa trên các khoản phụ cấp khác để tính bảo hiểm đầy đủ hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán tính các khoản bảo hiểm dựa trên các khoản phụ cấp khác để tính bảo hiểm đầy đủ hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm đang cố định các lựa chọn khoản phụ cấp để tính bảo hiểm xã hội.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm cho phép tính các khoản bảo hiểm dựa trên các khoản phụ cấp khác ngoài những khoản phụ cấp đã mặc định của chương trình.

Cụ thể như sau:

1. Khi thiết lập, phần mềm bổ sung thêm 2  mức đóng Bảo hiểm và Kinh phí công đoàn:

  • MLHH (bao gồm CLBL) + PCCV + PCTNVK + PCTNN + PCKV
  • MLHH (bao gồm CLBL) + PCCV + PCTNVK + PCTNN + PCTNCV

2. Anh/chị có thể lựa chọn mức đóng BH và KPCĐ. Khi lựa chọn công thức nào, thì khi tính bảng lương, dự toán lương hoặc cải cách tiền lương sẽ được tính bảo hiểm theo công thức mà anh.chị đã lựa chọn.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan