1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn tính chi tiết từng khoản bảo hiểm của biên chế tuyển mới để lên báo cáo chính xác

Kế toán muốn tính chi tiết từng khoản bảo hiểm của biên chế tuyển mới để lên báo cáo chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán tính chi tiết từng khoản bảo hiểm của biên chế tuyển mới để lên báo cáo chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, các đơn vị là các tổ chức chính trị-xã hộ, do đặc thù các đơn vị này không thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định của Luật BHTN nên khi tính dự toán cho biên chế tuyển mới cũng sẽ không tính phần BHTN đơn vị phải đóng. Vì vậy, khi in các báo cáo Dự toán lương (VD: Bảng đăng ký quỹ lương dự toán) sẽ không thể hiện số liệu ở cột BHTN. Hiện tại phần mềm đang mặc định tính BHTN cho biên chế chưa tuyển = Lương BH*MLCS/1000*1%

– Kể từ phiên bản R17, khi tính dự toán cho lao động trong biên chế tuyển mới, phần mềm sẽ cho nhập chi tiết từng khoản BH CQ phải chi trả.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Dự toán lương, khi lập dự toán lương, tại phần Dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu tổng biên chế được duyệt, phần mềm cho phép nhập chi tiết từng khoản bảo hiểm cơ quan chi trả.

2. Ngoài ra, tại giao diện bảng dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu tổng biên chế được duyệt chi tiết, anh/chị cũng có thể nhập chi tiết từng khoản bảo hiểm mà cơ quan chi trả.

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan