1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán muốn tính CTP của tháng này chi trả vào bảng lương 09 của tháng sau theo quy định của kho bạc

Kế toán muốn tính CTP của tháng này chi trả vào bảng lương 09 của tháng sau theo quy định của kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán tính công tác phí của tháng này chi trả vào bảng lương 09 của tháng sau theo quy định của kho bạc

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm chỉ thực hiện tính lương, phụ cấp của tháng nào thì vào tháng đó.

– Kể từ phiên bản R5, khi lập bảng tính phụ cấp, phần mềm cho phép xác định bảng phụ cấp này sẽ được vào bảng lương của tháng nào, khi đó in bảng lương của tháng đó mới hiển thị khoản phụ cấp tương ứng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo các thông tin, tại đây phần mềm cho phép xác định bảng phụ cấp sẽ được tính vào bảng lương của tháng nào.

3. Nhập nhanh mức số tiền tính công tác phí.

4. Nhấn Cập nhật bảng lương, chương trình sẽ hiển thị các bảng lương tháng 11 để anh/chị lựa chọn bảng lương muốn cập nhật khoản Công tác phí.

5. Tại bảng lương đã được cập nhật CTP sẽ lên đúng khoản CTP của tháng 12.

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan