1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn tính dự toán nâng phụ cấp thâm nhiên vượt khung cho CBNV ngoài biên chế

Kế toán muốn tính dự toán nâng phụ cấp thâm nhiên vượt khung cho CBNV ngoài biên chế

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho CBNV ngoài biên chế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, các đơn vị khối trường học xây dựng thang bảng lương cho các LĐHĐ NĐ 161 hưởng lương theo số tiền có 10 bậc. Sau 2 năm giữ bậc ở bậc cao nhất, LĐHĐ sẽ được hưởng thâm niên vượt khung theo tỷ lệ 5%. Sau đó, cứ mỗi năm tăng lên 1%. Khi tính dự toán lương tăng thêm cho CBNV ngoài biên chế, cần tính số tiền dự kiến tăng do CBNV này được hưởng PCTNVK lần đầu hoặc PCTNVK tăng thêm. Tuy nhiên hiện tại phần dự toán nâng lương hệ số, phụ cấp cho CBNV ngoài quỹ lương, chỉ nâng được số tiền lương mà chưa nâng được PCTNVK.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung cách tính dự toán nâng PCTNVK cho đối tượng ngoài biên chế hưởng lương ngạch theo số tiền.

Cụ thể như sau

VD: Có CBNV Kiều Đình Hải hưởng lương theo số tiền và hưởng lương bậc cao nhất.

1. Tại menu Dự toán lương, lập bảng tính dự toán lương.

Lưu ý: Cần tích chọn Tính các khoản chi cho CBNV ngoài quỹ lương.

2. Khi đó, tại bảng Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp, phần mềm sẽ lấy lên được CBNV Kiều Đình Hải được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tương tự đối với CBNV trong biên chế.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan